BE&TA Law bünyesinde Bankacılık ve Finans alanında derin tecrübesi olan, bankacılık mevzuatının oluşumuna katkıda bulunan, güçlü, pratik ve akademik geçmişe sahip hukukçuların birikimleri nedeniyle müvekkillerine bankacılık ve finans hukuku alanında kapsamlı hukuki hizmetlerini sunmaktadır.

Bankacılık ve Finans alanında sunduğumuz hizmetler:

  • Bankacılık faaliyetleri izin süreçleri ile ilgili hukuki danışmanlık
  • Nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmelerinin ve bu sözleşmelere bağlı olarak özel şartların hazırlanması, müvekkilden gelecek talep üzerine revizesi ve nihai hale getirilmesi
  • Teminat mektuplarının değerlendirilmesi;
  • Proje finansmanı kredisi süreçlerinin takibi ve projenin yürütülmesi;
  • Bankacılık hukukunun diğer branşlarla kesişim noktalar ve öncelik verilmesi gereken düzenlemeler konusunda tavsiyeler
  • Uluslararası bankacılık işlemleri konusunda hukuki destek (akreditif, ödeme işlemleri, kredi işlemleri)
  • Kara para aklamanın engellenmesi ve gerektiğinde bankacılık mevzuatı kapsamında cezai sorumluluk hususunda hukuki danışmanlık

Yayın ve İçerikler