BE&TA Law kurumsal müvekkillerimizin tarafı olduğu akitleri icra etme ve yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini en az risk ve maliyetle yerine getirmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bu anlamda, ticari hayatın her aşamasında çeşitli sözleşmelerin düzenlenmesi, değiştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde müvekkillerimizin karşılaştığı soru ve sorunlara pratik ve kesin çözümler sunmayı, şirketlerin kuruluşundan tasfiye işlemlerine kadar yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve izlemesi gereken prosedürler konusunda danışmanlık sunmayı hedeflemekteyiz.

 Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Şirket kuruluşu süreçlerinin takibi
 • Ticari sözleşmeler (acentelik, lisans, tedarik, franchise  vb.) sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • Sermaye şirketlerinin esas sözleşmelerinin düzenlenmesi, var olan sözleşmelerin ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir biçimde güncellenmesi
 • Yönetim kurulu, genel kurul, ortakları kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve tesciline bağlı işlemler
 • Esas sözleşme değişikliğine bağlı işlemler ve tescili
 • Sermaye değişikliğine bağlı işlemler (artırım, azaltma, eş zamanlı artırma ve azaltma)
 • Ortaklık payı alım ve satımına bağlı işlemler
 • Ortaklıktan çıkma ve çıkarma
 • Kar payı dağıtımı ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Önalım hakkının kullanılması 
 • Şirketlere sürekli danışmanlık
 • Yönetim devri, iç tüzük düzenlemeleri, imza yetkilisi atamasına bağlı işlemler
 • Adi ortaklık ve ilgili süreçler

Yayın ve İçerikler