İdare Hukuku alanında engin tecrübelere sahip avukatların BE&TA Law ekibinde yer alması nedeniyle, müvekkillerimize idari başvuruların yapılması, iptal, tam yargı (tazminat) davalarıyla idari sözleşmelerden kaynaklanan davalarda hukuki destek sağlamayı hedeflemekteyiz.

İdare Hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz:

  • Kamu görevlileri ile ilgili idari davaların takibi ve hukuki danışmanlık
  • İmar mevzuatından kaynaklanan idari davaların takibi ve hukuki danışmanlık
  • Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklı idari davalar
  • Çevresel etki değerlendirme  (ÇED) raporunun hazırlanması sürecinde hukuki danışmanlık
  • ÇED sonucu verilen kararlara karşı açılan iptal davaları
  • İhale işlemlerinden ötürü açılan davalar
  • Rekabet hukuku ile ilgili danışmanlık ve dava süreçlerinin takibi
  • Kültür ve tabiat varlıkları mevzuatından kaynaklanan davaların takibi ve hukuki danışmanlık

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.