İdare Hukuku alanında engin tecrübelere sahip avukatların BE&TA Law ekibinde yer alması nedeniyle, müvekkillerimize idari başvuruların yapılması, iptal, tam yargı (tazminat) davalarıyla idari sözleşmelerden kaynaklanan davalarda hukuki destek sağlamayı hedeflemekteyiz.

İdare Hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz:

  • Kamu görevlileri ile ilgili idari davaların takibi ve hukuki danışmanlık
  • İmar mevzuatından kaynaklanan idari davaların takibi ve hukuki danışmanlık
  • Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklı idari davalar
  • Çevresel etki değerlendirme  (ÇED) raporunun hazırlanması sürecinde hukuki danışmanlık
  • ÇED sonucu verilen kararlara karşı açılan iptal davaları
  • İhale işlemlerinden ötürü açılan davalar
  • Rekabet hukuku ile ilgili danışmanlık ve dava süreçlerinin takibi
  • Kültür ve tabiat varlıkları mevzuatından kaynaklanan davaların takibi ve hukuki danışmanlık

Yayın ve İçerikler