Bireysel yatırımların kurumsal hayata kazandırılması aşamasında gündeme gelen sermaye piyasası işlemleri BE&TA Law ekibinin ihtisaslaştığı alanlardan biridir. Karmaşık hukuki düzenlemelere sahip olan bu alanda yatırımcının bilgi eksikliği ve kamuyu aydınlatma aşamasında gerekli işlemlerin yapılmaması telafisi mümkün olmayan sonuçlara ve  Sermaye Piyasası Kurulu’nun hukuki ve cezai yollara başvurmasına yol açabilmektedir. Söz konusu sonuçlar aynı zamanda şirket itibarının zedelenmesi ile finansal kayıplardan ilgili yöneticilerin cezai sorumluluğu ile şirket izinlerinin iptaline kadar varabilmektedir. Biz, BE&Ta Law olarak halka arz, pay ve borçlanma araçlarının ihracı, borsa kotuna kaydolma gibi işlemler başta olmak üzere SPK işlemleri nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan şirketlere hukuki desteğimizi sunmayı ve yatırımcıları korumayı hedeflemekteyiz.

Sermaye Piyasası Hukukunun Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve Banka Hukuku ile ilgili konularında müşterek düzenlenen hususlar da dikkate alınarak çözümler ve uyuşmazlıkların giderilmesi uzman bilgisiyle sağlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler:

  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile ilgili hukuki görüşler
  • Halka açılma ve halka arz işlemleri ile ilgili süreçlerin her aşamasında hukuki destek: yönetim ve genel kurul kararlarının hazırlanması ve tescili, varsa imtiyazlı pay sahipleri kurulu kararlarının hazırlanması ve tescili, duyurular, izahname hazırlığı
  • Sermaye piyasası hukukunda sermaye piyasası araçlarının çıkarılması ve gerekliliği hakkında hukuki görüşler
  • Uygun sermaye piyasası araçlarının belirlenmesi konusunda tavsiyeler
  • KAP duyuruları, durum açıklamaları 
  • Sermaye Piyasası Kurulu  ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
  • Halka açık şirket yönetim ve genel kurullarının yapılması: kararlar yazımı, ilanlar, tescil süreçleri.
  • Yatırımcıların korunması için gerekli hukuki destek ve uyuşmazlıkların çözümü.

Yayın ve İçerikler