Hem ülkemizde, hem dünyada hızlı büyüyen E-Ticaret sektöründe BE&TA Law ile irtibatlı şirketlerin ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir biçimde yerini almasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Yayın ve İçerikler