Hem ülkemizde, hem dünyada hızlı büyüyen E-Ticaret sektöründe BE&TA Law ile irtibatlı şirketlerin ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir biçimde yerini almasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.