BE&TA Law ekibi, marka, patent, tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili, tescil başvurularının hazırlanması ve tescil sonrası meydana gelebilecek işlem ve uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Fikri mülkiyet alanında sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz:

  • Tescil başvurularının hazırlanması ve Türkiye Patent ve Marka Kurumu’na başvuru
  • Marka, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin iptal ve hükümsüzlük davaları
  • Marka, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi, durdurulması ve kaldırılması davaları
  • Marka, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının haksız kullanımından kaynaklanan tazminat davaları
  • Marka, patent, tasarım lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sözleşmeler ile ilgili hukuki danışmanlık

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.