Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlenen ve gidrek önem kazanan birleşmeler, devralmalar, bölünme ve tür değişiklikleri konusunda yapılacak işlemlerle ilgili süreçlerin her aşamasında kapsamlı ve titiz hukuki danışmanlık sağlamak BE&TA Law’in önceliğidir. Şirket boyutu ve sektör ayrımı yapmaksızın yapısal değişiklik yoluna giren her bir müvekkilimizin gündeminde olduğu projelerin sistematik şekilde ve çok yönlü olarak ele alınması ve eksiksiz tamamlanmasında destek olmayı hedeflemekteyiz. Nitekim birçok yapısal değişiklik sürecinde görev almış ekip üyelerimizin tecrübelerini müvekkillerimizle paylaşmak bizlerin görevidir.

Birleşme ve Devralmalar alanında sunduğumuz hukuki hizmetler:

  • Hukuki durum tespit inceleme raporunun hazırlanması
  • Data room oluşturulması
  • Pay devir sözleşmesi hazırlanması
  • Birleşme ve devralma sürecinin kapanış işlemlerinin takibi
  • Yapısal değişiklik kararlarının alınması için zorunlu olan yönetim kurulu, genel kurul, ortaklar kurulu toplantıları için  dokümantasyon hazırlığı
  •  Ticaret sicili nezdinde işlemlerin takibi, tescili ve ilanı
  • Rekabet kurumu ve şirket faaliyet türüne göre diğer idari otoritelere başvuru ve süreç takibi

Yayın ve İçerikler