Türkiye ve dünyada kurulu şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak yapılanmışlardır. Aile şirketleri için temel önem arz eden husus aile geleneği ile birlikte aile şirketinin devamlılığının sağlanması ve aile şirketlerinin nesilden nesile aktarımıdır.

Aile şirketlerinde genellikle birinci kuşak sonrasında şirket varlığı sürdürebilir ise kurumsallaşma çalışmaları da şirketin gündem konularından birisi haline gelmektedir.

Biz, BE&TA Law olarak, aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde nesiller arasında bağlantıyı kuracak “aile anayasası” başta olmak üzere aile şirketinin paylarına ilişkin “pay sahipleri sözleşmesi” hazırlanması süreçlerinde aile şirketlerine hukuki destek sağlamaktayız. Ayrıca, aile şirketlerinin nesiller arasında aktarımı esnasında ortaya çıkabilecek olası sorunların çözümünde de aile şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Yayın ve İçerikler