BE&TA Law kurumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan sosyal güvenlik ve iş hukuku alanında başta önleyici hukuk hizmetleri olmak üzere kapsamlı hukuk danışmanlığı sunmaktadır. Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri düzenlemeleri, iş akdinin sonlandırılması, personel kılavuz ve iç tüzük düzenlemeleri gibi konularda hukuki destek almak adına BE&TA Law ekibine başvurabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler:

  • İş sözleşmesi düzenlemeleri hukuki destek
  • İş akdinin sonlandırılmasında hukuki danışmanlık
  •  İş davalarının takibi
  •  Yabancı uyruklu personel için çalışma izni alımı ile ilgili süreçlerin takibi
  • İş hukukunda ayrımcı ve cinsiyetçi uygulamaların engellenmesi ile ilgili hukuki destek

Yayın ve İçerikler