Özünde karmaşık ve yüksek maliyetli ticari uyuşmazlıkları barındıran tahkim davaları bütüncül bir hukuki yaklaşımı gerektirmektedir. BE&TA Law hem akademik, hem tahkim uygulamaları konusunda tecrübeli hukukçu ekibi ile şirketlerin dahil olduğu ulusal ve uluslararası tahkim kurulları nezdinde görülecek tahkim davalarında gerektiğinde vekil, gerektiğinde danışman olarak hukuki hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

Özellikle uluslararası ve ulusal sözleşmelerde var olan tahkim şartlarına ilişkin olarak uyuşmazlıkların tahkim sözleşmelerde belirlenen şekilde çözülmesi ve bu konuda hakemlik hizmetleri de sağlanmaktadır. 

 Tahkim alanında sunduğumuz hizmetler:

  • ICC Tahkim, TOBB Tahkim, ISTAC Tahkim, AIFC Tahkim, Russian Arbitration Center, ICC gibi ulusal ve uluslararası tahkim merkezleri nezdinde Türk Hukuku tarafından verilen yetki sınırı çerçevesine uygun olarak vekillik
  • Devam eden tahkim davaları ile ilgili görüş ve mütalaa verilmesi
  • Geçici ve kesin kabullere ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
  • Hakemlik

Yayın ve İçerikler