E-ticaret sektörünün ticaretteki payının yükselmesiyle birlikte şirketler tarafından çeşitli mecralarda verilen reklamlar da hedef kitle tüketici olduğundan büyük önem kazanmıştır. Bu kapsamda biz, BE&TA Law olarak, başta Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Reklam Kurulu kararları, Reklam Özdenetim Kurulu ilkeleri olmak üzere reklam mevzuatına dair ilgili tüm düzenlemeleri göz önünde bulundurarak müvekkillerimizi yayına almayı planladıkları reklamlarında ilgili mevzuat düzenlemelerini ihlal edecek ifadelerden kaçınmayı sağlamayı hedefleyen bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.