E-ticaret sektörünün ticaretteki payının yükselmesiyle birlikte şirketler tarafından çeşitli mecralarda verilen reklamlar da hedef kitle tüketici olduğundan büyük önem kazanmıştır. Bu kapsamda biz, BE&TA Law olarak, başta Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Reklam Kurulu kararları, Reklam Özdenetim Kurulu ilkeleri olmak üzere reklam mevzuatına dair ilgili tüm düzenlemeleri göz önünde bulundurarak müvekkillerimizi yayına almayı planladıkları reklamlarında ilgili mevzuat düzenlemelerini ihlal edecek ifadelerden kaçınmayı sağlamayı hedefleyen bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

Yayın ve İçerikler