BE&TA Law ekibi gayrimenkul hukuku ile ilgili yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır. İmar düzenlemelerinden kat mülkiyeti mevzuatı uygulamalarına, izin süreçlerinde inşaata, kiralama işlemlerinden gayrimenkul edinimi ile vatandaşlık süreçlerine kadar Türk hukukundaki bu konuda yapılan düzenlemeler dikkate alarak müvekkillerimize destek olmayı hedeflemekteyiz.

Gayrimenkul hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz:

  • İmar mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık ve dava takibi
  • Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de gayrimenkul ediniminde ve gayrimenkul alımı nedeniyle elde edilen kazanımlar (vatandaşlık) konusunda hukuki destek
  • İskan alımı, yapı cins değişikliği süreçlerinin takibi ve bu işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık
  • Ticari ve bireysel yapılarla ilgili inşaat ve tadilat ruhsatı başvuru süreçlerinde hukuki destek;
  • Gayrimenkul alım-satım ve kiralama süreçlerinde hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında hukuki destek
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlemeleri ve bu süreçten kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki destek
  • Yapım aşamasındaki taşınmazlarla ilgili tip satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi

Yayın ve İçerikler