BE&TA Law bireysel ve ticari faaliyetler nedeniyle oluşması muhtemel vergi risklerinin saptanması, gerçekleşen vergi risklerine karşı çözüm yollarının sunulması, vergi incelemeleri, yapılandırmalar, vergi iadeleri ve haksız tahakkuk edilen vergilere karşı itiraz ve davalar konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Vergi hukuku ile ilgili konuların takibi avukatlarımızla birlikte tecrübeli vergi danışmanlardan oluşan ekip tarafından sağlanmaktadır.

Vergi alanında sunduğumuz hizmetler:

  • Vergi davaları
  • Vergi risklerinin saptanması ve önlenmesinde danışmanlık
  • Vergi incelemeleri, yapılandırma ve uzlaşma süreçlerinde hukuki destek
  • Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları ile ilgili ihtilaflarda danışmanlık
  • Çifte vergilendirme önlenmesi anlaşması olmayan ülkelerdeki vergisel durumun değerlendirilmesi ve muhtemel sorunlara çözüm sunulması

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.