BE&TA Law, damping ve sübvansiyon tedbirlerinin konu olduğu iptal davalarında somut başarılara imza atmış ve sürecin ayrıntılarına hakim ekibiyle müvekkillerini başarıya götürmeyi hedeflemektedir.

Damping ve Sübvansiyon Davaları alanında sunduğumuz hizmetler:

  • Damping ve sübvansiyon soruşturma aşamasında hukuki yardım.
  • İdari yargı yerlerinde Damping ve Sübvansiyon iptal davalarının açılarak takibinin yapılması.

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.