BE&TA Law olarak hukuki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesinin hem zaman, hem maliyet açısından daha avantajlı olduğunu ifade etmekteyiz ve müvekkil ve danışanlarımızın tarafı olduğu uyuşmazlıkları müzakere yoluyla çözüme ulaştırmayı öncelikli olarak hedeflemekteyiz.

Öte yandan, dava yoluna gidilmesinin müvekkillerimizin yararına olduğunu yönünde kanaat oluşur veya müvekkillerimizin istek ve talebi üzerine hem adli hem idari yargıda uyuşmazlıkların dava yoluyla çözülmesi konusunda BE&TA Law ekibi profesyonel hukuki hizmetlerini sunar.

Uyuşmazlık çözümü alanında sunduğumuz hizmetler:

  • Uyuşmazlıkların çıkmaması için şirket sözleşmesinde ve sözleşmelerde alınabilecek tedbirler konusunda öneriler
  • Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi konusunda hukuki destek
  •  Adli ve İdari yargıda dava takibi

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.