Hızlı bir şekilde yaygınlaşarak uluslararası ticarette etkinliğini artırmaya devam eden kripto paraların yasal dayanağının belirlenmediği günümüzde, kripto paralar konusunda oluşması muhtemel hukuki sorunları önlemek ve oluşan sorunlara geçerli çözüm yolu bulmak, bu alanda faaliyetini sürdüren şirketler ve bireysel yatırımcılar adına önem arz etmektedir.

Kripto para konusunda birçok akademik çalışması bulunan BE&TA Law kurucularımızın öncülüğünde müvekkillerimize bu alanda hukuki danışmanlık hizmetlerimizi sunmayı hedeflemekteyiz. 

Kripto Para Hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz:

  • Kripto paraların hukuki niteliğinin belirlenmesi konusunda hukuki inceleme ve görüş sunulması
  • Kripto para bağlamında Sermaye Piyasası Hukuku bakımından alınabilecek tedbirler konusunda destek
  • İcra iflas kanunu ve medeni usul hukuku bakımından hak kayıplarının önlenmesi hususunda hukuki danışmanlık ve çözüm

Yayın ve İçerikler