Çalışma Alanlarımız

Aile Şirketi

Türkiye ve dünyada kurulu şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak yapılanmışlardır. Aile şirketleri için temel önem arz eden husus...

Bankacılık ve Finans

BE&TA Law bünyesinde Bankacılık ve Finans alanında derin tecrübesi olan, bankacılık mevzuatının oluşumuna katkıda bulunan, güçlü, pratik ve akademik geçmişe...

Birleşme ve Devralmalar

Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlenen ve gidrek önem kazanan birleşmeler, devralmalar, bölünme ve tür değişiklikleri konusunda yapılacak işlemlerle ilgili süreçlerin her...

Damping ve Sübvansiyon Davaları

BE&TA Law, damping ve sübvansiyon tedbirlerinin konu olduğu iptal davalarında somut başarılara imza atmış ve sürecin ayrıntılarına hakim ekibiyle müvekkillerini...

E-Ticaret

Hem ülkemizde, hem dünyada hızlı büyüyen E-Ticaret sektöründe BE&TA Law ile irtibatlı şirketlerin ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir biçimde yerini...

Fikri Mülkiyet Hukuku

BE&TA Law ekibi, marka, patent, tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının...

Gayrimenkul Hukuku

BE&TA Law ekibi gayrimenkul hukuku ile ilgili yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında engin tecrübelere sahip avukatların BE&TA Law ekibinde yer alması nedeniyle, müvekkillerimize idari başvuruların yapılması, iptal, tam yargı...

Kripto Para Hukuku

Hızlı bir şekilde yaygınlaşarak uluslararası ticarette etkinliğini artırmaya devam eden kripto paraların yasal dayanağının belirlenmediği günümüzde, kripto paralar konusunda oluşması...

Reklam Hukuku

E-ticaret sektörünün ticaretteki payının yükselmesiyle birlikte şirketler tarafından çeşitli mecralarda verilen reklamlar da hedef kitle tüketici olduğundan büyük önem kazanmıştır.

Sermaye Piyasası Hukuku

Bireysel yatırımların kurumsal hayata kazandırılması aşamasında gündeme gelen sermaye piyasası işlemleri BE&TA Law ekibinin ihtisaslaştığı alanlardan biridir.

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

BE&TA Law kurumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan sosyal güvenlik ve iş hukuku alanında başta önleyici hukuk hizmetleri olmak üzere...

Tahkim

Özünde karmaşık ve yüksek maliyetli ticari uyuşmazlıkları barındıran tahkim davaları bütüncül bir hukuki yaklaşımı gerektirmektedir

Ticaret ve Şirketler Hukuku

BE&TA Law kurumsal müvekkillerimizin tarafı olduğu akitleri icra etme ve yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini en az risk ve maliyetle...

Uyuşmazlık Çözümü

BE&TA Law olarak hukuki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesinin hem zaman, hem maliyet açısından daha avantajlı olduğunu ifade etmekteyiz ve müvekkil...

Vergi

BE&TA Law bireysel ve ticari faaliyetler nedeniyle oluşması muhtemel vergi risklerinin saptanması, gerçekleşen vergi risklerine karşı çözüm yollarının sunulması, vergi...