Yakup Uslu, 1953 yılında Yozgat’ta doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi, maliye bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı Akademi’de yüksek lisansını tamamlayarak maliye ve vergi masteri derecesini almıştır.

Maliye Bakanlığı Eski Gelirler Genel Müdürlüğü’nde (şimdiki adıyla Gelir İdaresi Başkanlığı) mesleki faaliyetlerine başlayan Yakup Uslu, memuriyet hayatı boyunca Gelir İdaresi merkezi yönetiminde görev yapmıştır. Gelir İdaresi’ndeki çalışmaları sırasında her kademede görev almış ve son olarak Genel Müdür Yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ardından, Türkiye Bakü Büyükelçiliği’ne Maliye Müşaviri olarak atanan Yakup Uslu, Azerbaycan vergi mevzuatının oluşumuna katkıda bulunmuştur.

Gelir üzerinden alınan vergiler konusunda çalışan birimlerde yöneticilik yapan Yakup Uslu, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun hazırlık çalışmalarına katılmış ve ilgili Kanun’un uygulanmasından sorumlu birimlerde yönetici olarak görev almıştır.

Yakup Uslu, BE&TA Law müvekkillerine bireysel ve ticari faaliyetler nedeniyle oluşması muhtemel vergi uyuşmazlıklarının saptanması, gerçekleşen vergi uyuşmazlıklarına karşı çözüm yollarının sunulması, vergi incelemeleri, yapılandırmalar, vergi iadeleri ve haksız tahakkuk edilen vergilere karşı itiraz ve davalar konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yayın ve İçerikler