TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ’DE  (SAYI: 2021/14) , DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/3) (“DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ I”) ile ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/4) (“DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ II”), 05 ŞUBAT 2024 TARİHLİ ve 32451 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.

Tebliğ I ve Tebliğ II Yürürlük Tarihi: 05 Şubat 2024

TEBLİĞ I ve TEBLİĞ II’YE DAİR NOTLARIMIZ.

  • Tebliğ I uyarınca yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/1/2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecektir. Burada “dönüşüm kuru” ile ifade edilmek istenilen, dövizin Merkez Bankası’na satıldığı veya döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına dönüştürüldüğü gün Merkez Bankası’nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurudur.
  • Tebliğ II uyarınca yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/1/2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecektir. Burada “dönüşüm fiyatı” ile ifade edilmek istenilen, altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatıdır.

Yayın ve İçerikler