“TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NDE (“YÖNETMELİK”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (“DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”) 06 NİSAN 2024 TARİHLİ VE 32512 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI”

Değişiklik Yönetmeliği Yürürlük Tarihi: 06 Nisan 2024

DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’te yapılan düzenlemeler aşağıda yer aldığı gibidir;

  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Değişiklik Yönetmeliği’nin 1. maddesi ile Yönetmelik’te yer alan tanımları düzenleyen 4. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca “temel görüş alanı” tanımında bulunan “seçilen” ibaresinden sonra “markanın en büyük yazıldığı” ibaresi gelmiştir. Tanımın son hali şu şekildedir; temel görüş alanı: bir ambalajın, tüketici tarafından ilk bakışta yüksek bir olasılıkla görülmesi beklenen, gıdanın karakteri ve doğası ve uygulanabilirse markasına dayanarak tüketicinin ürünü hemen tanımasına imkân veren ve birden fazla bulunması halinde gıda işletmecisi tarafından seçilen markanın en büyük yazıldığı görüş alanını” ifade eder.
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasına eklenen üç bent uyarınca;

– Gıdanın üretiminde gıda bileşeni yerine yalnızca aroma verici kullanılması halinde, etikette gerçek bir gıda görseli kullanılmamalı, tüketiciler üründe sanki gerçek gıda bileşenleri varmış gibi yanıltılmamalıdır.

– Aynı şekilde, sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma ile ilgili temsili bir görsel kullanılması durumunda, gıdanın “aromalı” olduğu vurgulanmalı veya belirtilmeli, ürünün aromalı olduğu görselin bulunduğu her yerde anlaşılır olmalıdır.

– Üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen “aroma” verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma ile ilgili temsili görsel kullanılır ise gıdanın “aromalı” olduğu temsili görselin bulunduğu her yerde vurgulanmalı, üründe gıda bileşeni kullanıldığı algısı yaratılmamalıdır.

– Birbiriyle karıştırılabilecek bir gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti ”, “…keyfi ” ve benzeri ifadeler kullanılarak tüketiciler yanıltılmamalıdır. Örneğin; …. pasta lezzetinde, …. ızgara lezzetinde, …. baklava tadında gibi.

  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 16. maddesine eklenen yeni fıkra ile, gıdanın adı, etiketin ana görüş alanında bulunmalıdır ve bu alanda tüm kelimeler aynı büyüklükte, yazı tipinde ve stilde olmalıdır. Ayrıca, arka plan rengi ile kontrast oluşturacak şekilde yer almalıdır. Gıdanın adı, ana görüş alanı dışında da yer alabilir. Bu düzenleme, gıda ürünlerinin adının net bir şekilde ve kolayca okunabilir olmasını sağlamaktadır.
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda zorunlu beslenme bildirimi yapılması esnasında Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarları ilişkin bilgilerine ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların % 2’den fazla trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilmesine dair yükümlülük yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yönetmeliğin 48. maddesine eklenen yeni fıkra ile, gıda işletmecilerinin Yönetmelik kapsamında kılavuz hazırlanması halinde ilgili kılavuzlara uyma yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Ayrıca, Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “Etiketinde İlave Zorunlu Bilgiler Bulunması Gereken Gıdalar” tablosunda yapılan değişiklikler uyarınca;

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına izin verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalarda “Tatlandırıcı(lar) içerir.” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi gıdanın adının geçtiği herhangi bir yerde gıdanın adı ile birlikte diğer bilgilerden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin; punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanmalıdır.

– Hem ilave şeker/şekerler hem de Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına izin verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalarda “Şeker/şekerler ve tatlandırıcı içerir.” veya “Şekerli ve tatlandırıcılı” ifadesi gıdanın adının geçtiği herhangi bir yerde gıdanın adı ile diğer bilgilerden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin; punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanmalıdır.

– Gıdaların üretiminde bileşen ve/veya bileşik bileşenin bileşeni olarak kullanılan etil alkol ve/veya alkollü içkilerde “Alkol içerir” ifadesi, gıdanın adının geçtiği herhangi bir yerde gıdanın adı ile birlikte diğer bilgilerden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin; punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanmalıdır.

– Gıdada bileşen ve/veya bileşik bileşenin bileşeni olarak domuzdan elde edilen herhangi bir madde bulunana gıdalarda “Domuzdan elde edilen … içerir” ifadesi, gıdanın adı ile aynı görüş alanı içinde yer almalıdır.

  • Gıda İşletmecilerine, Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelere uyum sağlayabilmeleri için 31/12/2026 tarihine kadar süre verilmiştir. 31/12/2026 tarihinden sonra ilgili değişikliklere uyum sağlamamış gıdalar piyasada bulundurulamayacaktır. Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerin tamamı ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerlidir.

Yayın ve İçerikler