MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARI HAKKINDA TEBLİĞ (“TEBLİĞ”) 2 OCAK 2024 TARİHLİ VE 32417 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Tebliğ Yürürlük Tarihi: 2 Ocak 2024

TEBLİĞ NELER GETİRİYOR?

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçeriz olduğu hallerde uygulanacak temerrüt faiz oranı değiştirilmiştir. Bu kapsamda;

  • Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçeriz olduğu hallerde, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin uygulanacak olan temerrüt faiz oranı, yıllık yüzde 48,00 olarak değiştirilmiştir. 2023 yılı için bu yıllık temerrüt faiz oranı yüzde 11,75 idi.
  • Bununla birlikte, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 1.310,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
  • Tebliğ ile belirlenen tutar ve oranlar 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yayın ve İçerikler