Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 09 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen Reklam Kurulu’nun (“Kurul”) 341 sayılı toplantısına ilişkin duyuru (“Duyuru”) yayımlandı. İlgili Duyuru’da Kurul tarafından Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”)”da yapılan değişiklikle “indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen sadakat programlarına” dair önemli bir ilke kararı alındığı belirtilmiştir. 
 
Ayrıca, Duyuru’da “sadakat programlarının gün geçtikçe satışa sunulan mal veya hizmetlerin büyük çoğunluğunu içerecek şekilde indirimli satış uygulaması haline dönüştüğü ve sadakat programlarına, kısa mesaj gönderimi, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden onay verilmesi veya form doldurulması gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirilebilen işlemlerle kolaylıkla katılım sağlanabildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu uygulamanın reklam mevzuatı ile indirimli satışlara ilişkin olarak getirilen tüketicileri koruyucu düzenlemeleri bertaraf edecek biçimde tüketicilerde gerçek dışı indirim algısı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ve bu durumun tüketicilerdeki fiyat algısını bozucu ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu” ifade edilmiştir. 
 
Kılavuz’un 13. maddesinin (c) fıkrasında yapılan değişiklik ve Kılavuz’a eklenen 14. madde uyarınca; 

  • Sadakat programı ile satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, “indirim”, “tasarruf”, “XY karta/üyelere özel indirim/fırsat”, “indirim öncesi fiyat” gibi ibareler yahut üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak doğrudan ya da dolaylı olarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacaktır. 

Yayın ve İçerikler