BE&TA (Bıkmaz-Eminel-Turanboy-Artuk) Hukuk Bürosu (“BE&TA Law”), yılların bilgi ve tecrübesini dinamizmle birleştiren ve içerisinde alanında uzman profesyonelleri barından bir ekibe sahiptir.

BE&TA Law, yenilikçi bakış açısı, güçlü ve profesyonel ekibi ile “hukukun üstünlüğü” ilkesini kendisine prensip edinerek başta ticaret ve idare hukuku alanları olmak üzere tüm uzmanlık alanlarında kaliteli, hızlı ve müvekkillerine en yüksek hukuki yararı sağlayan etkili hukuki çözüm ve tavsiyeler sunmaktır.

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.