“İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK’TE (“YÖNETMELİK”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (“DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”) 13 ARALIK 2023 TARİHLİ VE 32398 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Değişiklik Yönetmeliği Yürürlük Tarihi: 13 Aralık 2023

DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile Yönetmelik’in Geçici ikinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iştigal edenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “motosiklet,” ibaresi eklenmiştir. Bu kapsamda;

Bilindiği üzere, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin Yönetmeliğin geçici ikinci maddesi uyarınca ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamamaktaydılar. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile Yönetmeliğin geçici ikinci maddesinin kapsamına “motosiklet” de eklenmiştir. Bu kapsamda; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının yanı sıra motosikletlerin de pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2024 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklardır. Ticaret Bakanlığı, 1/7/2024 tarihini altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Yayın ve İçerikler