Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 05 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar;

📚 1/6/2024 tarihi itibarıyla iki yüz elli metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı,

📚 1/9/2024 tarihi itibarıyla dört yüz metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı,

süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılınmışlardır.

Yayın ve İçerikler