“TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ’NDE (“YÖNETMELİK”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (“DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”) 31 OCAK 2024 TARİHLİ VE 32446 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI”.

Değişiklik Yönetmeliği Yürürlük Tarihi: 31 Ocak 2024

DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?

Değişiklik Yönetmeliği ile 34289 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9. maddesine eklenen 5. fıkra uyarınca; limon suyu izlenimi veren ürünlerin yurt içinde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Bu kapsamda;

  • Yönetmelik’in 7. Maddesinde eklenen 3. Fıkra ile; bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde kullanılacak yöntemler açıklanmıştır. Buna göre tespit aşamasında, ilgili kodeks hükümlerine ilaveten uluslararası veya ulusal çalışmalar sonucunda belirlenmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde duyurulacak olan analiz teknikleri ve karar limitleri kullanılır.
  • Bununla beraber, Yönetmelik Madde 9’a eklenen 5. fıkra ile; “limon suyu izlenimi veren” ürünlerin yurt içinde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Buna göre, limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünlerin, 31 Aralık 2024 tarihinden sonra yurt içinde piyasaya sürülmesine izin verilmeyecektir.

Yayın ve İçerikler