“FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE (“YÖNETMELİK”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (“DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”) 19 ARALIK 2023 TARİHLİ VE 32404 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Değişiklik Yönetmeliği Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 2024

DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile, Yönetmelik’in sekizinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işyerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne,” ibaresi eklenmiştir. Bu kapsamda;

  • Bilindiği üzere, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin sekizinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca tarife veya fiyat listelerine ilişkin belge, levha veya panoların hizmetin sunulduğu iş yerlerinde, tüketiciler tarafından görülebilir ve okunabilir olacak şekilde yerleştirilmesi zorunlu kılınmıştı. Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile sekizinci maddenin birinci fıkrasına “ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri” de eklenmiştir.
  • Yeni Yönetmelik doğrultusunda; artık lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde veya benzeri şekilde yiyecek ve içecek satılan işyerlerinde de fiyat listelerinin tüketicilerin kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde giriş kapılarına ve masalara yerleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yayın ve İçerikler