Ticari Araçlarda Elektronik Ekran, Işıklı Monitör ile Reklam Yapılmasına İmkan Veren Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 09 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile ticari araçlara reklam takılması ve bulundurulmasında uyulacak usul ve esasları düzenleyen Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasının c), (ç), (e), (f), (g) ve (j) bentlerinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler uyarınca ticari araçlarda kullanılacak olan reklamlarda bahsi geçen maddedeki düzenlemelere uygun olmak kaydıyla “elektronik ekran, ışıklı monitör” kullanılmasına imkan verilmiştir. Bu düzenleme ile özellikle yurt dışında yaygın olarak taksiler üzerinde kullanılan “elektronik ekran” vasıtasıyla tanıtım yapılması uygulamasının Türkiye’de de yaygınlaşacağı kanaatindeyiz.

Ayrıca, Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğe göre araçların üzerinde ve/veya dış kısmında kullanılacak elektronik ekran/ışıklı monitörlerdeki parlaklık ayarının sürücüler ve karayolunu kullananlar için tehlike yaratmayacak, sürüş güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde gündüz/gece ışığına göre otomatik olması zorunlu olup reklam görüntüsü 120 saniyeden önce değiştirilemeyecektir. Bunun yanı sıra, elektronik ekranlarda yayınlanmak üzere karayolu trafik güvenliğine yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek kamu spotu, afiş ve benzeri görsellerin en az her 30 dakikada bir yayınlanması zorunlu tutulmuştur.

Son olarak, Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik kapsamında, Ticari araçlara reklam uygulanabilmesi için ilgili belediyeden yetki belgesi alınması zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Yayın ve İçerikler