Prof. Dr. Asuman Turanboy,  1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1982-1983 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1982 yılından 1986 yılına kadar Sayıştay’da denetçi olarak çalışmıştır. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosunda göreve başlamıştır. 22.6.1988 tarihinde “Insider Muameleleri” (Şirkete Ait Bilgilerin Haksız Kullanımı) başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktor unvanını almış; 18 Kasım 1997 tarihinde “Varakasız Kıymetli Evrak” başlıklı tezi ile doçent olmuştur. “Halka Açık Banka ve Hissedarının Korunması” konulu kitabıyla 29.5.2002 tarihinde profesör unvanını almaya hak kazanmıştır.

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Bankacılık ve Ticaret Hukuk Enstitüsü müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Bankacılık, ticaret, şirketler, sermaye piyasası hukuku ve kıymetli evrak hukuku alanında uzmanlaşmıştır.  

Prof. Dr. Asuman Turanboy, ileri seviyede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 1 Şubat 2024

Gıda Kodeksi Yönetmeliği

“TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ’NDE (“YÖNETMELİK”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (“DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”) 31 OCAK …