Levent Artuk, 1954 yılında Trabzon’da doğdu. Eğitimini TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 1979 yılında Danıştay tetkik hakimi olarak yargıçlık görevine başlamıştır. Adalet Bakanlığı’nda uzun yıllar yöneticilik görevinde bulunmuştur. 10.03.2003 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 15.03.2019 tarihinde emekli olmuştur.

İmar ve çevre hukuku başta olmak üzere idare hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Levent Artuk, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.