Betül Arslan Aydın, Fransa doğumlu olup, hukuk lisans ve yüksek lisans eğitimini Fransa’da bulunan Dijon Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

Betül Arslan Aydın, meslek hayatına Fransa’da başlamış ve akabinde Ankara’ya yerleşmiş ve Ankara Üniversitesi’nden Diploma Denklik belgesini almıştır. 

Betül Arslan Aydın, başta ticaret hukuku olmak üzere tahkim ve inşaat sözleşmeleri süreçlerinde uzmanlaşmıştır. 

Betül Arslan Aydın, 2022 yılı Şubat ayı itibariyle BE&TA Law ekibine kıdemli avukat olarak katılmıştır. 

Betül Arslan Aydın, ileri seviyede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.