Aizhana Khamidjan, L.N.Gumilyov Eurasian National University’den mezun oldu ve Orta Kazakistan Akademisi’nden hukuk alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Aizhana Khamidjan, kariyerine Kazakistan, Nur-Sultan’ın ihtisas-bölgeler arası idare mahkemesinde başladı ve daha sonra Nur-Sultan’da ceza davaları için ihtisas-bölgeler arası mahkemede çalışmaya devam etti.

2018’den itibaren Aizhana Khamidjan, Nur-Sultan Barosu’na kayıtlı bir avukattır.

Aizhana Khamidjan, Kazakistan medeni, ticaret, idare ve ceza hukuku alanlarında geniş tecrübeye sahiptir. Ekonomik suçlar ve davalar başta olmak üzere ticaret ve ticaret hukukundaki cezai yaptırımlar üzerinde uzmanlaşmıştır.

Yayın ve İçerikler

Blog
Date 10 Şubat 2022

TEMİNAT MEKTUPLARINDA ÖDENMESİ

Muhatabın ödeme talebi, kural olarak, bir şekil şartına bağlı değildir ve bu nedenle ödeme talebinin tarafların iradeleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olabileceğinden bahsedilebilir.