KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE (“YÖNETMELİK”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (“DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”) 26 OCAK 2024 TARİHLİ VE 32441 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Değişiklik Yönetmeliği Yürürlük Tarihi: 26 Ocak 2024

DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’e eklenen geçici 2. madde ile; 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla turizm amaçlı kiralama faaliyetine konu olan müstakil konutlarda izin belgesi başvurusunun “konut ibaresi içermeyen tapu” ile gerçekleştirilmesi durumu düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

  • yukarıda bahsi geçen müstakil konutlara dair yapılan izin belgesi başvurularında taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna dair yazılı beyanın, Yönetmeliğin 5. maddesinde düzenlenen izin belgesi başvurusu esnasında talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte sunulması halinde ilgili izin belgesi başvurusu değerlendirmeye alınabilecek ve bu kapsamdaki başvurularda ilgili müstakil konut için 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde izin belgesi düzenlenecektir.

Yayın ve İçerikler